keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Snelandia øker ferjekapasiteten i Loppa og Hasvik

Snelandia øker ferjekapasiteten i Loppa og Hasvik

Det har vært en betydelig trafikkøkning i ferjesambandene i Loppa og Hasvik de siste årene, og spesielt i Hasviksambandet er det sesongmessige utfordringer i avviklingen. Fra april økes antall avganger i sambandet.

- Fylkeskommunen har, i samarbeid med operatøren, sett på mulighetene for å øke kapasiteten i sambandene, sier assisterende samferdselssjef Jørgen Blix. Resultatet er at Snelandia utvider ruteproduksjonen i høytrafikksesongen fra april – juli. Dette dreier seg konkret om en ekstra avgang i sambandet Øksfjord – Hasvik – Øksfjord fire dager i uken, samt en ekstra avgang på lørdag fra Sør-Tverrfjord og Bergsfjord.

- Det er ikke dramatisk stor trafikk i høysesongen, men når snittbelegget nærmer seg 80 % kapasitetsutnyttelse pr. måned så er en konsekvens at antall gjenstående kjøretøy øker på enkelte avganger – det er ikke ønskelig, avslutter Blix, som håper kapasitetsutvidelsen får god effekt i trafikkavviklingen.