keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Et godt år på sjøen for Snelandia

Et godt år på sjøen for Snelandia

Hurtigbåtrutene i Finnmark hadde en god vekst i 2016, som følge av omlegging av rutestrukturen. Dette har fortsatt i 2017, og nå har også ferjetrafikken tatt seg opp.

-Det gleder meg veldig å se at sjørutene våre brukes stadig mer, sier hovedutvalgsleder for samferdsel, Geir Ove Bakken. Han viser til ruteomleggingen som skjedde fra 1.januar 2016, som i ettertid må sies å ha vært svært vellykket. I 2016 hadde hurtigbåtrutene en kraftig vekst, mens ferjerutene var stabile. I 2017 kan både ferje og hurtigbåt vise til økning.

-Jeg registrerer at sambandene og rutene nå har gått seg til, og at både trafikk og regularitet er god. Det første driftsåret i de nye kontraktene var utfordrende. Nå tyder tallene på at både ruter og fartøy har «satt seg», noe en tekniske regularitet opp mot 100 % i alle samband er et godt bevis på, sier Bakken.

Snelandia’s mannskaper om bord har en tøff arbeidshverdag i et værutsatt område, og det gleder derfor ekstra med positive tilbakemeldinger fra passasjerene. Godt samarbeid med operatøren og godt utført håndverk på sjøen er essensielt for å skape det gode tilbudet, sier Bakken.

-I tillegg ser vi at hurtigbåtene utgjør et godt alternativ når det oppstår situasjoner med ras, stengte veier og isolerte bygder. Sånne uforutsette situasjoner vil vi også ha i framtiden, og vi ser at vi for tiden ikke har god nok reservekapasitet, men dette jobbes det med sammen med operatøren. Dette er viktig for oss, og for å kunne gi forutsigbarhet for folket langs kysten, avslutter hovedutvalgslederen. 

 

Trafikktallene for 2017 er som følger:

Hurtigbåt

310/AltafjordXpressen 4 713 reisende + 24 %
320/LoppaXpressen * 12 265 reisende + 17 %
330/VargsundXpressen 22 286 reisende + 15 %
340/Skoleruta i Rognsundet 5 289 reisende - 11 %
350/MåsøyXpressen 15 307 reisende - 9 %
360/LangfjordXpressen 1 642 reisende - 8 %
380/SørøysundXpressen * 21 685 reisende - 4 %
390/Skyssbåten til Lille Survik 513 reisende - 6 %
Andre ruteavganger 329 reisende  
     
HURTIGBÅT TOTALT 84 029 reisende + 2,5 %

 

 *) Ruteomlegging førte til at reisende fra Hasvik på onsdager i 2016 tilhørte SørøysundXpressen, og fra 2017 er dette flyttet over på LoppaXpressen.

 

Ferje

 

500/Øksfjord - Hasvik v.v. 19 502 kjøretøy + 8 %
510/Øksfjord - Tverrfjord v.v. 8 930 kjøretøy + 16 %
520/Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord v.v 4 460 kjøretøy + 6 %
530/Kongshus - Mikkelsby v.v.  3 963 kjøretøy (**)
550/Korsfjord - Nyvoll v.v. 17 258 kjøretøy + 21 %
560/Strømsnes - Kjerringholmen v.v. 16 137 kjøretøy + 4 %
     
FERJE TOTALT 70 250 kjøretøy + 9,9 %

 

 **) Pga. anleggsarbeid ble ikke ruten operert de første ukene av 2017. Antallet kjøretøy regnes som stabilt i sambandet.