keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Snelandias takster justeres fra årsskiftet

Snelandias takster justeres fra årsskiftet

Fylkestinget har vedtatt at takstene på kollektivreiser i Finnmark skal justeres årlig, i henhold til konsumprisindeksen. I tillegg økes merverdiavgiften. Begge justeringer trer i kraft ved årsskiftet.

-Prisene øker, men Finnmark vil fremdeles ha landets laveste priser på kollektivreiser, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi. Han fremholder at prisjusteringene i år er av mindre art, og han forventer ingen endringer i reisemønsteret til folk flest som følge av justeringene.

Helt konkret økes billettprisen på buss, Flexx og hurtigbåt med 1,1 %. Ferjetakstene følger Statens riksregulativ, og disse justeres med 2,4 %. I tillegg har regjeringen økt merverdiavgiften på reiser fra 10 – 12 %, noe som også gir utslag på prisen, forteller samferdselssjefen.

-De generelle prisjusteringene gjelder enkeltbilletter, mens økningen i merverdiavgift får virkning på alle billettproduktene. Dette fører til en mindre økning også på Snelandia’s periodekort for barn, ungdom, voksne og honnør også, avslutter Holm-Varsi.