keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Rapport - miljødrift i ferjesamband

Rapport - miljødrift i ferjesamband

Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark gjennom varemerket Snelandia. Snelandia består av buss-, Flexx-, hurtigbåt- og ferjeruter, som gjennomføres av ulike operatører på tilskuddskontrakt (nettoavtaler) for fylkeskommunen. I Snelandia’s tilbud inngår også en del ferjesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband.

Gjennom tilskudd fra sentrale midler, har fylkeskommunen fått mulighet til å gjøre en utredning for å finne miljøalternativer for gjenværende dieselsamband, samt å øke kompetansen internt i forhold til miljøløsninger. Dette dreier seg om ferjesambandene 530/Mikkelsby - Kongshus, 550/Nyvoll - Korsfjorden og 560/Strømsnes - Kjerringholmen.

Transportutvikling AS vant anbudet på utredningen våren 2017, og deres rapport kan leses her.