keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right
Eidsnes ferjekai stenges midlertidig pga. ombygging

Eidsnes ferjekai stenges midlertidig pga. ombygging

Det nærmer seg ferdigstillelse av ny fergekai i Korsfjord i Alta kommune. I september går entreprenøren i gang med bytte av fergebroen, og det vil i den forbindelse være nødvendig å midlertidig stenge fergeleiet for trafikk fra 5. - 15.september.

Entreprenøren holder fergeleiet stengt i inntil ti dager mens dette arbeidet pågår.

Frakter personer og gods

Som følge av arbeidet, vil det bli stans i fergetrafikken fra og med 5. september. Så lenge fergeleiet er stengt, vil det i stedet gå hurtigbåt mellom Korsfjord, Nyvoll og Alta. Hurtigbåten vil frakte personer og gods, men det vil ikke være mulig å ta med kjøretøy. Fergesambandet gjenopptas så raskt som mulig etter at entreprenøren er ferdig.

Følg med på trafikkmeldinger

Siden det ikke vil være mulig å ta med kjøretøy, vil fylkeskommunen vurdere å utvide kollektivtilbudet på land i perioden. Erstatningsrutene er publisert gjennom reiseplanleggeren på www.snelandia.no, og reisende bes om å følge ekstra nøye med på trafikkmeldinger i uke 36 og 37.

- Ser fram til å ferdigstille jobben

Arbeidet med nye kaier i Korsfjordsambandet har pågått siden 2016, og planlagt ferdigstillelse av Korsfjord kai var april 2017. Av ulike grunner har arbeidene blitt forsinket.

– Nå ser vi frem til å bli ferdig med prosjektet, og vi håper de reisende ser det på samme måten. Det settes inn hurtigbåt disse dagene fordi det ikke er mulig å opprettholde fergetrafikk i denne fasen av arbeidet, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.

Det er Tecto Entreprenør AS som utfører arbeidet. Statens vegvesen er byggherre for prosjektet, på vegne av vegeier Finnmark fylkeskommune.