keyboard_arrow_right
Snelandia justerer takstregulativet

Snelandia justerer takstregulativet

Studenter over 20 år kan benytte seg av Finnmarskortet UNG

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt mindre justeringer av takstregulativet for kollektivtrafikken i Finnmark. Mest gledelig for de reisende er nok at alle studenter kan benytte seg av Finnmarkskortet UNG.

Fra og med 1. april gjøres det enkelte endringer som får påvirkning for de kollektivreisende med Snelandia.

– Først og fremst er dette en gledelig nyhet for alle studentene som er over 20 år, sier konstituert samferdselssjef Jørgen Blix.

Har du studentbeviset med deg, kan du kjøpe Finnmarkskortet UNG og reise fritt i 30 dager på alle Snelandiass buss-, Flexx- og hurtigbåtruter, uavhengig av alder.

Billigst å reise med Mobillett

Fra 1. april innføres det er skille på billettering på hurtigbåtene. Ordinær takst gjelder ved kjøp via mobiltelefonappen Snelandia Mobillett for iPhone og Android. Mens for de som kjøper billett om bord blir det et prosentpåslag.

– Alle hurtigbåter, ferger og busser har optiske lesere hvor den reisende skal registrere sin forhåndskjøpte billett, uten å måtte være i kontakt med mannskapet eller sjåføren om bord. Dette gjør det mer effektivt, og vi får ned terminaltida som bussen eller båten bruker på hvert stoppested, forteller samferdselssjefen.

Endringen settes foreløpig i drift på hurtigbåtene, mens man på bussiden har lignende ordning i byene, der man i flere år har hatt en lav bybusstakst ved kjøp med mobil.

Han opplyser også at mobilletten kan brukes på bil- og passasjertransport på alle sjørutene i fylket, samt i by- og ringbussrutene. Langrutebussene har vi foreløpig måttet avvente med av tekniske årsaker.

Ferjetakst også på hurtigbåt

Fylkestinget gjorde også vedtak om at kjøretøytransport på alle fylkets ca. 180 strekninger skal billetteres på samme måte som det gjøres på ferjer. Dette vil gi en kraftig besparing for de reisende på mange strekninger i forhold til i dag. Skal du for eksempel ha med deg bil fra Hammerfest til Lotre i dag, må du ut med 1.500 kroner.

Fra 1.april vil dette koste 221 kr,så besparelsen for de som vil ha med bilen er stor, opplyser Blix. Men, han understreker at det er snakk om kjøretøy – definert som selvgående og med sjåfør. De som skal sende tilhengerlass med materialer e.l., må nok fremdeles belage seg på å betale ordinær godstakst, forteller han.

Noen justeringer på hurtigbåtbillettene

Som følge av overgang fra strekningsbasert til distansebasert takstkart for hurtigbåtene, vil det fra 1. april bli noen mindre justeringer på billettprisene på enkeltstrekninger.

– Vi innfører distansebasert takstsystem også på hurtigbåtene, forteller Blix.

– Jo lengre reise, jo høyere pris, dog begrenset av maksimalprisen, avslutter samferdselssjefen.