keyboard_arrow_right

Rutejustering i LoppaXpressen

Langfjordhamn nytt signalanløp på torsdager

Fra 1. februar endres to anløp av Bergsfjord fra fast til signal. Dette som følge av at avgangene er lite brukt. I tillegg får Langfjordhamn nytt signalanløp på torsdager.

– Morgenavgangene i LoppaXpressen på mandager og torsdager endres for Bergsfjord sin del fra fast anløp til signalanløp, sier konstituert samferdselssjef Jørgen Blix. Dette er kommet som et ønske fra fartøyet, som opplever at de i stor grad ikke har passasjerer på disse avgangene.

– Det gjelder helt konkret avgang fra Bergsfjord mandager kl. 06:00 og torsdager kl. 09:25. Fra 1. februar må reisende fra Bergsfjord kontakte fartøyet kvelden før og bestille signal, på samme måte som de andre Loppastedene, opplyser Jørgen Blix.

Torsdager innføres også nytt signalanløp av Langfjordhamn både morgen og ettermiddag, slik at de får en ekstra reisemulighet mot Øksfjord.

Endringene er drøftet med kommunen, som ikke hadde innvendinger.