keyboard_arrow_right

2016 – et svært godt år på sjørutene

Betydelig passasjervekst og god regularitet

Etter omlegging av rutestrukturen og igangsetting av nye kontrakter har det vært mye debatt og stort engasjement i forhold til om de nye rutene «holdt vann». Hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken kan nå glede seg over en betydelig passasjervekst.

 – Dette var gledelig lesing, sier Geir Ove Bakken, og referer til trafikkstatistikken for sjørutene som fylkeskommunen har mottatt fra operatøren Boreal Sjø AS. Det har vær mye debatt rundt spesielt hurtig- og kombibåtrutene helt siden tidlig 2013, og utvalgslederen mener at tallene fra operatørene for 2016 viser at de valgte hovedretningene fylkestinget gjorde var riktige.
 
– Dessverre har vi fortsatt ikke rammer nok til å tilfredsstille alle ønsker, sier Bakken. – Høringen som ble gjennomført sommeren 2016 viste oss at kommunene ennå har ønsker tilsvarende cirka 40 millioner kroner i sjøruter. Det er også viktig å få med at vi stort sett møter fornøyde kommuner som har forståelse for at samferdsel koster penger, og at prioriteringer må gjøres.
 
God regularitet
 
Både for hurtigbåt og ferje viser innrapporterte tall fra Boreal Sjø AS god regularitet. Snelandias hurtigbåter har holdt en regularitet på jevnt over 98 %, og en av rutene har nesten 100 % regularitet.

– Det er vi godt fornøyd med, sier Bakken. – På ferje var vi veldig spent på tallene, etter harde mediautfall som følge av innføring av nye fartøy. Imidlertid tilbakeviser svært mange av tallene dette, sier Bakken, som viser til at regulariteten også her ligger svært høyt, med et snitt på omtrent 99 %.
 
Ferje
 
– Vi hadde regnet med at det ikke ville være så store svingninger i ferjerutene, siden det ikke er så mange endringene som er foretatt i rutene der, sier Bakken. – Allikevel svinger faktisk tallene oppover, og det er vi glade for. Antall transporterte biler i våre ferjesamband gikk noe ned, men antall PBE (personbilenheter) gikk opp – dette er et tegn på at det er færre personbiler, men en økning i tungtrafikken. Men, det er marginalt, så vi skal ikke si annet enn at vi regner det som stabil trafikk. Antall reisende passasjerer har imidlertid gått noe opp, så totalt sett har vi en fin vekst i ferjetrafikken.
 
Trafikktallene for 2016 viser følgende:
 
500 Øksfjord – Hasvik: 18 035 kjøretøy / 23 264 passasjerer – regularitet 98,53 %
510 Øksfjord – Tverrfjord: 7 708 kjøretøy / 9 943 passasjerer – regularitet 99,48 %
520 Øksfjord – Bergsfjord – Sør-Tverrfjord: 4 200 kjøretøy / 6 548 passasjerer – regularitet 97,91 %
530 Kongshus – Mikkelsby: 4 065 kjøretøy / 7 213 passasjerer – regularitet (ikke tilgjengelige tall)
550 Nyvoll – Eidsnes: 14 309 kjøretøy/16 423 passasjerer – regularitet 99,64 %
560 Strømsnes – Kjerringholmen: 15 583 kjøretøy/17 521 passasjerer – regularitet 99,69 %
 
Hurtigbåt
 
– Det er spesielt passasjertallet på hurtigbåt som gleder meg mest, sier Bakken.

Økningen i antall reisende fra 2015 til 2016 er på hele 39 % – en økning på rundt 22 900 passasjerer.
 
– Fylkeskommunen har gjennom nye kontrakter økt antall produserte rutekilometer fra 350 000 til  rundt 430 000 per år, og det er godt å se at produksjonsøkningen også gir resultater i flere passasjerer – akkurat som planlagt, sier Geir Ove Bakken.

– De sterke rutene i Måsøy og Sørøysundet har holdt bra stand, og knutepunktet som er blitt mellom hurtigbåtene i Hammerfest fungerer bra. Hele uka setter to til fire båter hverandre i stevne i Hammerfest og utveksler passasjerer. Spesielt er det flott at endringene i Sørøysundbassenget som er gjort av fylkestinget er godt mottatt og at tilpasningene i løpet av 2016 viser politisk vilje til å imøtekomme folks ønsker i livskraftige distriktssamfunn.

Den nye påkoplingen fra Alta til Hammerfest har svart til forventningene, og gjennom knutepunktet i Hammerfest skaper det et helt nytt trafikkbilde i vestfylket.
 
Trafikktallene viser følgende:
 
310 AltafjordXpressen: 3 795 passasjerer – regularitet 98,72 %
320 LoppaXpressen: 10 472 passasjerer – regularitet 98,54 %
330 VargsundXpressen: 19 337 passasjerer – regularitet 98,75 %
340 Skoleruta i Rognsund: 5 926 passasjerer – regularitet 99,59 %
350 MåsøyXpressen: 16 841 passasjerer – regularitet 98,05 %
360 LangfjordXpressen: 1 778 passasjerer – regularitet 98,21 %
380 SørøysundXpressen: 22 686 passasjerer – regularitet 97,71 %
390 Skyssbåten til Lille Survik: 547 passasjerer – regularitet (ikke tilgjengelige tall)
 
– Det er gjort ytterligere noen justeringer i rutene fra nyttår, slik at vi har god tro på at de gode trafikktallene er kommet for å bli, avslutter hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken.