keyboard_arrow_right
Passasjertallene for hurtigbåt

Passasjertallene for hurtigbåt

I forbindelse med ruteevalueringen for rutene i Finnmark, har Boreal Transport Nord AS nå oversendt passasjertall til fylkeskommunen for første halvår 2016.

Passasjertallene for januar – juni 2016 oppgis som følger:

Rute 310B/AltafjordXpressen 1676 pax – 111 rotasjoner
Rute 320/LoppaXpressen 4766 pax – 257 rotasjoner
Rute 330/VargsundXpressen 9339 pax – 262 rotasjoner
Rute 340/Skoleruta Rognsund 2115 pax – 201 rotasjoner
Rute 350/MåsøyXpressen 6887 pax – 257 rotasjoner
Rute 360/LangfjordXpressen 838 pax – 126 rotasjoner
Rute 380/SørøysundXpressen 9658 pax – 537 rotasjoner
Rute 390/Skyssbåt Lille Survik 258 pax – 144 rotasjoner
Med «rotasjoner» menes antall gjennomførte avganger tur/retur.

For rute 390 mangler antall gjennomførte rotasjoner – tallet her er derfor basert på full produksjon i 26 uker, minus fratrekk for helg-/høytidsdager.

Totalt gir dette 35537 reisende første halvår. Til sammenligning hadde man på helårsbasis i 2015 totalt 58507 reisende. 

I tillegg har fylkeskommunen mottatt tall for juli måned på noen ruter. Dette er som følger:

Rute 310B/AltafjordXpressen 509 pax – 29 rotasjoner
Rute 330/VargsundXpressen 1806 pax – 47 rotasjoner
Rute 360/LangfjordXpressen 415 pax – 20 rotasjoner
Rute 380/SørøysundXpressen 4262 pax – 100 rotasjoner